Drieboom bvba is een door het BIBF erkende boekhoudvennootschap (erkenningsnummer 70015913).
Joseph Bex is sinds 1 juni 1993 erkend boekhouder fiscalist bij het BIBF (erkenningsnummer 200205) en is gegradueerde in de fiscale wetenschappen bij de Fiscale Hogeschool (1997).

Het koninklijk besluit van 22 oktober 2013 somt de beroepsactiviteiten die wij als erkend boekhouder fiscalist van het BIBF (Beroeps Instituut van Boekhouders en Fiscalisten) mogen uitoefenen (KB 22/10/2013)

 • Boekhoudactiviteiten
 • Externe adviesverlening
 • Begeleiding van vennootschappen in fiscale, vennootschapsrechterlijke en sociale materies
 • Opstellen financieel plan
 • Het verkrijgen van openbare steunmaatregelen
 • Syndicus van gebouwen
 • Bemiddelaar erkend door de federale bemiddelingscommissie
 • Vereffenaar van vennootschappen
 • Gerechtelijk expert
 • Opdrachten uitvoeren en/of mandaten warnemen in het kader van de wetgeving betreffende de continuïteit van de ondernemingen en de faillissementswet
 • Onafhankelijk bestuurder