Wij helpen u met het opzetten van een controlling systeem voor uw bedrijf.  Vanaf een bepaalde omvang in personeelsleden en activiteiten wordt de “span of control” te groot om uw bedrijf nog op basis van uw buikgevoel aan te sturen.

Controlling start vanuit de bedrijfsstrategie en heeft als doel de organisatie stuurbaar te maken.

Controlling bestaat erin dat men standaarden gaat vastleggen als vergelijkingspunten, de werkelijke resultaten ernaast legt en zo nodig correctieve acties uit te voeren

Controlling bestaat uit diverse domeinen:

 • Plannen en budgetteren; 
 • Het uitvoeren van investeringsanalyses;
 • Meten en uitvoeren van kostprijscalculaties;
 • Het zetten van interne prijszettingen (transferpricing);
 • Het zetten van de externe prijzen;
 • Het gedrag van mensen binnen de organisatie aansturen en empowerment;
 • Rapporten en rapporteringscyclus opstellen;
 • Het toepassen van methoden zoals:
  • Value based management:
   Waarde-creatie door groei in combinatie met stijgende opbrengsten die de kapitaalkosten overtreffen (economische winst).
  • Balanced scorecard:
   De BSC, het bekende strategisch management systeem van Kaplan & Norton, verheldert de strategische doelen, categoriseert deze in de dimensies financieel, leren en groei, klant en interne processen. Het systeem brengt relaties tussen oorzaak en gevolg aan in de doelen. De Balanced Scorecard kan worden gebruikt bij het verduidelijken en vastleggen van strategische doelstellingen door het gebruik van `strategy maps´ en is per definitie geschikt voor het definiëren van succesfactoren en prestatieindicatoren.
  • Performance Management: 
   Het systematisch (met gebruik van kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren (KPI’s)) vertalen van de strategie naar bedrijfsprocessen, gevolgd door het monitoren en evalueren van deze processen met als doel feedback te verschaffen voor aanpassing van de strategie.
  • Activity Based Management:
   Activity Based Costing is een techniek waarmee we de oorsprong en kosten van een bepaalde output analyseren. Dat op basis van gekwantificeerde activiteiten en resources. Het managen op basis van deze gegevens heet Activity-Based Management.