Krediet is essentieel voor elke bedrijf dat wil innoveren, vooruitgaan en topfit zijn. Wij stellen uw dossier voor een kredietaanvraag samen met u op.

Drie vuistregels hanteren we daarbij:

  1. Toon als bedrijfsleider dat u de cijfers en hun betekenis kent, toon strategie in het dossier.
  2. Communiceer constant met uw bank.
  3. Laat zien dat u uw markten en klanten, kansen en risico’s kent.

Elke kredietaanvraag moet vanuit drie invalshoeken voorbereid en beoordeeld worden:

  • Vanuit het standpunt van de bankier voor wie de krediet- en risicoanalyse belangrijke criteria zijn
  • Vanuit het standpunt van de onderneming die een professioneel kredietdossier aanlevert (met kwalitatieve en kwantitatieve informatie zoals een businessplan met de financieringsbehoefte en de terugbetalingscapaciteit
  • Vanuit de overeenkomst tussen beiden met aandacht voor de convenanten, de indekking van interestrisico’s en aangeleverde waarborgen

De kredietaanvraag moet dus zeer goed voorbereid worden om de kansen op financiering niet te hypothekeren of  te vermijden dat de onderneming in een oncomfortabele (onderhandelings)positie komt. 

Om de bank te overtuigen moet de ondernemer zelf ook overtuigd zijn van het   aangeleverde businessplan:

“Een goed bankier hapt altijd snel en soepel toe, als het dossier goed is en hij de klant goed kent. … wij zijn er graag vroeg bij betrokken, als in een rijpingsproces, zodat we begrijpen hoe de kredietaanvraag ontstond. De bedrijfsleider is daarbij liefst omringd door deskundigen in die aspecten die hij zelf moeilijker begrijpt en beheerst. Je kunt niet alles zelf opvolgen. Deskundigen inschakelen verstrekt het vertrouwen van de bankier.” Marc Veurings BNP Paribas Fortis

Bron: Pulse 04 bijlage bij de Tijd 30/09/2014

Naast kredietverlening door een bank zijn er nog andere vormen van kredietverlening mogelijk:

Family, friends and fools: geld ophalen van mensen uit zijn directe omgeving door middel van bijvoorbeeld een achtergestelde lening of maak de drie F’s aandeelhouder.

Crowdfunding: als voldoende mensen geloven in het project(“wisdom of the crowds” heeft een bedrijf een pak steun op zak en kan het geld ophalen afkomstig van de crowd.

Leverancierskrediet: bij een leverancierskrediet moeten geleverde diensten en goederen niet dadelijk betaald worden. Daardoor heeft het bedrijf een tijdlang meer financiële middelen tot zijn beschikking.

Factoring: een deel of geheel het klantenbestand wordt overgedragen aan de factormaatschappij. De onderneming verkoopt dus haar verkoopfacturen aan een partij die op vervaldag de vorderingen incasseert. Factoring is niet goedkoop en vooral interessant voor ondernemingen met een hoge omzet.  

Mezaninne financiering: het is een achtergestelde lening. Vaak gekoppeld aan warrants die de kredietverstrekker het recht geven om tegen een vooraf bepaalde prijs een bepaald percentage van het aandelen kapitaal te kopen, bijvoorbeeld als de onderneming naar de beurs trekt of verkocht wordt.

Leasing: Leasing laat aan ondernemingen in expansie toe om hun werkkapitaal zo groot mogelijk te houden. De leasinggever koopt het investeringsgoed (gebouwen, machines, wagens,..) en verhuurt het voor een bepaalde periode aan de leasingnemer.

Zaaikapitaal: Dit is de eerste kapitaalbehoefte om een startende onderneming op poten te zetten. Het geld dient om het onderzoek naar en de ontwikkeling van het concept te financieren.

Durfkapitaal Venture capital: Durfkapitalisten verstrekken start of in een volgende fase groei kapitaal. Zij brengen geld in via een tijdelijke aandelenparticipatie, een achtergestelde lening of via de intekening op een obligatielening. (voorbeelden zijn Business angels, federale Participatie- en Investeringsmaatschappij)

Beursnoteringen en bedrijfsobligaties (eigen uitgifte van leningen) zijn niet direct voor KMO’s weggelegd.

Bron:BNK quaterly BNP Paribas Fortis