Wij begeleiden u bij de overname van een bedrijf dat u al dan niet door bemiddeling van e makelaar van de tegenpartij werd geïdentificeerd.

Het overnameproces loopt in verschillende fasen. Belangrijk is in al die fasen de onderliggende risico’s te onderkennen en zoveel mogelijk te beperken.

Geheimhoudingsverklaring

Na het tekenen van een geheimhouding voorafgaandelijke contacten en informatie uitwisseling tussen de verkoper en koper om vast te stellen of er een overeenkomst mogelijk is en om hangerijzers, die het proces zou kunnen stopzetten te identificeren. Daarnaast wordt er ook onderhandeld over de wijze van prijsbepaling, de prijs en de betalingswijze van de prijs.

Letter of intent

De intentieverklaring van de partijen waarin de koper stelt dat als een aantal voorwaarden gecontroleerd zijn in de loop van het boekenonderzoek en vervult zijn hij tot de koop van het bedrijf of de activiteit zal overgaan tegen een welbepaalde prijs

Het “boekenonderzoek” of “due diligence”

Gedurende een bepaalde periode wordt alle documentatie van het bedrijf ter beschikking wordt gesteld aan de koper. Tijdens het overname proces staat u immers voor verschillende uitdagingen, zoals daar zijn: de waardebepaling, de financiering, fiscale knelpunten, wettelijke regelingen, vergunningen, juridische knelpunten, personeelsproblemen, te kort aan informatie, geen duidelijke informatie , de voorraad, inschatting van de cultuur van het bedrijf, …. Een grondig boekenonderzoek laat u toe het bedrijf te leren kennen en de nodige

Overnameovereenkomst

Nadat uit het boekenonderzoek gebleken is dat de voorwaarden vermeld in de intentieverklaring vervuld zijn en er geen “lijken” uit de kast zijn gevallen, wordt gestart met de onderhandeling over de overnameovereenkomst en garantieverklaringen door de verkopende partij. Vaak zijn er nog een aantal stukken in bijlage zoals het detail van de waardebepaling, de personeelslijst, een managementovereenkomst,…

Intens proces

Dit is een intens proces waar bij de belangen van u als koper moet ter harte worden genomen. Bij uw overname van een bedrijf staan wij U dan ook bij:

  • U kan u rekenen op een zeer getrouwe waardebepaling.
  • Een uitgebreid overnamedossier of overdrachtsplan.
  • Professioneel advies en steun bij de onderhandelingen.
  • Opvolging van het dossier voor, tijdens en na verkoop.
  • Post -overname begeleiding bij de integratie van het overgenomen bedrijf of activiteit in uw organisatie.